1.5

To już druga książka Piotra Lorka po „Bogu bez brody”. Tym razem autor poszukuje prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa poprzez wsłuchanie się w głosy poszczególnych ewangelistów. Zachęca w niej do porównywania narracji ewange­licznych i udowadnia, że różnorodność nie musi być argumentem przeciwko prawdziwości, ale może stanowić o bogactwie refleksji chrze­ścijańskiej. Skupia się głownie na analizie opowiadań o pustym grobie Jezusa, by móc dostrzec różnorodność rozumienia tych kluczowych dla chrześcijaństwa chwil z życia Jezusa. Jednak stawia również więcej pytań, niż daje odpowiedzi.

Jego celem nie jest zmierzenie się z pytaniami o wiary­godność historyczną poszczególnych fragmentów biblijnych, ale interesuje go jak ewangeliści odnoszą się do siebie wzajemnie. Poszczególne narracje o pustym grobie i zmartwychwsta­łym Jezusie interpretuje w sposób niezależny od wiary czy niewiary w zmartwychwstanie Jezusa. Chodzi mu o to, aby zarówno chrześcijanie, jak i niechrześcijanie mogli wspólnie przyjrzeć się samym narracjom Ewangelii, zrozumieć ich poszczególne perspektywy, a dopiero potem, mając od­powiednie podstawy egzegetyczne, rozpocząć dyskusję na temat samego faktu zmartwychwstania Jezusa.

„To nie koniec” to otwarte zaproszenie do dialogu z ewangelistami, z sobą samym, z autorem, ale bez oskarżeń, bez podejrzeń, za to z zaangażowaniem i ciekawo­ścią. Taki właśnie dialog może stać się inspiracją do osobistego spotkania się z samym Jezusem, który jest nie tylko odpowiedzią, ale i pytaniem, a pytania najlepiej rozważa się w dialogu.

Sam autor stwierdza: „Chciałbym Cię zaprosić do owego pustego grobu, do odpowiedzi na pytanie o to, jak reagujesz na brak fizycz­nej obecności Jezusa tu i teraz. Czy masz pewność, że On zmartwychwstał i Ty zmartwychwstaniesz, czy raczej masz wątpliwości i myślisz, że On mógł nie powstać z martwych?”.

Zachęcamy do lektury. Warto.

* * *

Piotr Lorek
Członek parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu oraz Synodu Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wykładowca i mówca współpracujący z Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (cme.org.pl). Doktor habilitowany nauk teologicznych, dziekan i profesor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej (ewst.pl). Zajmuje się dialogiem międzyreligijnym i coachingiem. Towarzyszy ludziom w ich rozwoju duchowym i światopoglądowym (lorekcoaching.pl).

 

WSPARCIE WYDANIA

Parafie ewangelicko-augsburskie z:
Bielska,
Cisownicy,
Dzięgielowa,
Gliwic
Diecezja wrocławska

 


Nasi partnerzy