1.5

Rozwój działań dla poprawy jakości życia to cel Centrum Misji i Ewangelizacji (CME), który wskazujemy, prosząc o przekazanie 1.5% podatku w roku 2023.

Jakość życia człowieka zawsze związana jest z jego sytuacją materialną, społeczną, psychiczną i duchową. Pomoc CME nieprzerwanie opiera się na autorytecie wartości chrześcijańskich, które są ważne dla różnych wyznań i środowisk. Ekumeniczny charakter naszych działań przejawia się zarówno w osobach naszych współpracowników, jak i korzystających z naszej pomocy, czy propozycji.

Kampanie i akcje CME to działania skierowane do całych środowisk − parafialnych, lokalnych, regionalnych. Organizowany od 60 lat Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie należy do najstarszych tego typu imprez w Polsce. Swoją wiarę umacniają na nim kolejne pokolenia! Dzięki internetowej emisji wykładów i ewangelizacji przesłanie o Bożej miłości dociera do Polaków w kraju i na świecie.

Wsparcie CME otrzymują dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym. Nasi streetworkerzy budują więzi z dziećmi ulicy, fundusz Daj dzieciom nadzieję zabiega o wsparcie rodziców i opiekunów, których nie stać na opłacenie letnich kolonii czy zimowego obozu, by ich dzieci mogły wypocząć i nabrać sił. Poprzez akcję Rodzina rodzinie wspieramy dzieci i ich najbliższych w nagłych sytuacjach kryzysowych. Co tydzień publikujemy scenariusze szkółek niedzielnych i komentarze biblijne jako pomoc dydaktyczną dla pracujących ze Słowem Bożym.

Pomoc CME to także zapewnienie podstawowych potrzeb, jak ciepły posiłek, który przywozimy osobom samotnym, czy rozmowa, od której zaczyna się proces przemiany w życiu osoby  zagubionej, uzależnionej lub borykającej się z innymi problemami.

CME stawia na każdego człowieka. Otwarta formuła Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie motywuje ludzi do nauki połączonej z formacją duchową, które owocują podejmowaniem wyzwań o różnym charakterze we własnych środowiskach. Na Kursach Duszpasterskich kształcimy ludzi, którzy potem towarzyszą osobom przeżywającym różne trudności życiowe. W Wydawnictwie Warto z myślą o każdym pojedynczym czytelniku i odbiorcy − młodym i dorosłym − wydajemy książki oraz płyty o tematyce biblijnej, teologicznej, rozwojowej.

Misją CME jest także pomoc potrzebującym poza granicami Polski. Wspieramy szpital chrześcijański w Asuanie w Egipcie i ludność Pobe Mengao w Burkina Faso. Poprzez akcję „Prezent pod choinkę” dajemy radość dzieciom zagrożonym ubóstwem w Rumunii, Białorusi i na Ukrainie.

Centrum Misji i Ewangelizacji od 19 lat nieprzerwanie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Oznacza to, że można i warto wspierać jego pracę osobiście przeznaczając 1.5% odpisu od podatku. Wystarczy w rocznym rozliczeniu podatkowym w odpowiedniej rubryce wpisać nasz numer KRS: 0000225011.

 


Nasi partnerzy