1.5

Jesienna konferencja dla kobiet
Dzięgielów, parafia ewangelicka
Kościół Eben-Ezer
sobota, 11 listopada 2017 roku
godz. 10.00–13.00


W programie

 • wykład diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk – “Odnowa w Bogu”. Werset przewodni wykładu: “Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie” Psalm 51,12. Motto: “Nasze życie nie jest pobożnością, ale stawaniem się pobożnym; nie jest zdrowiem, ale zdrowieniem; nie jest spokojem, ale ćwiczeniem. Jeszcze nie jesteśmy, ale staniemy się!” Marcin Luter
  Jak rozumiem duchową odnowę? Kto jest moim biblijnym wzorem odnowy? Jak uczyć się tego na co dzień?
  Aleksandra Błahut-Kowalczyk – teolog luterański, diakon w Kościele Ewangelicko-Augsburskim; zajmuje się publicystyką, pracą w radiu i wśród kobiet.
 • wykład Marioli Fenger – “Codziennie od nowa”. Co to znaczy zmienić nawyki? Czy to jest możliwe? Ruch czy bezruch? Skąd czerpać motywację? Druga i… kolejna szansa, dana sobie samej i innym?
  Mariola Fenger – pracownik Centrum Misji i Ewangelizacji; mama, teściowa i babcia; doradca rodzinny, prowadzi spotkania biblijne dla kobiet i – wspólnie z mężem – spotkania dla małżeństw, o swojej pracy informują na blogu dorosli.blogspot.com.
 • wspólny śpiew
 • rozmowy
 • stoisko księgarni “Warto”
 • kawa i ciasto

Zapraszają organizatorzy
Parafia ewangelicka w Dzięgielowie i Centrum Misji i Ewangelizacji oraz diecezja katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego


Zapraszaj inne kobiety, one też mogą zrobić coś od nowa!

plakat  JPG
plakat  PDF

 

“I dam wam serce nowe i ducha nowego” z Ez 36,26


Nasi partnerzy