1.5

Nowość Wydawnictwa Warto Osobno czy razem? Dążenia ekumeniczne w ewangelicyzmie polskim w XX wieku, autorstwa dr Ewy Jóźwiak już na półkach księgarskich.

Osobno czy razem?

To pierwsza tego typu książka, która ukazuje w zarysie próby zbu­dowania jedności pomimo różnic teologicznych, podejmowanej wewnątrz polskiego ewangelicyzmu od XVI do XXI wieku. Przedmiotem badań są ustalenia ekumeniczne powsta­łe w dialogach międzykościelnych i wynikające z nich zbliżenie wyznań. Zdarzenia te ukazano na tle kluczowych dla nich fak­tów historycznych. Przez ewangelicyzm polski rozumiemy tu: Kościoły Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Reformowa­ny, braci czeskich oraz Kościół Ewangelicko-Metodystyczny.

Książka została zbudowana w sposób chronologiczny i ma charakter przeglądowy. W czterech rozdziałach Autorka opisała dążenia polskich ewan­gelików do zjednoczenia, a w podsumowaniu przedstawiła, co udało się osiągnąć we wzajemnych relacjach Kościołów, a które z postulatów pozostają jeszcze do zrealizowania.

Autorka opierając się na konkretnych dokumentach sięga m.in. do tematów związanych z wzajemnym uznaniem urzędów i sakramentów, wymianą kaznodziejską, współużytkowaniem kościołów, ideą powołania Kościoła narodowego, wspólnym kształceniem duchownych oraz współpracą w różnych obszarach. Uważa, że dokumenty te wniosły wiele cennych impulsów do praktyki kościelnej, ale „pomimo pięciuset lat starań o zbliżenie luteranizmu i ewangelicyzmu reformowanego – zjednoczenie obu wyznań nie było trwałe”. Niestety, to oznacza, że tytułowe pytanie na razie pozostaje bez odpowiedzi.

Zachęcamy do lektury. Warto.

 

 


Nasi partnerzy