1.5

Oddajemy w Twoje ręce informator, w którym zostały opisane uprawnienia przysługujące pokrzywdzonemu w trakcie procesu karnego na każdym z jego etapów, zatem zarówno przed policją i prokuratorem, jak i przed sądem, a także już po zakończeniu postępowania.
W opracowaniu znajdziesz podstawowe rady, jak się zachować przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Informator Informator pokrzywdzonego


Nasi partnerzy