1.5

Dziś Popielec – Dzień Pokuty i Modlitwy, początek czasu pasyjnego. Zapraszamy do wyciszenia się, refleksji, rozmowy z Bogiem.

Zaczynamy 7 tygodni bez… ZŁYCH SŁÓW.

CME odwiedzi dziś delegacja Światowej Federacji Luterańskiej. Celem wizyty jest prezentacja Centrum jako dobrego organizatora wydarzeń na dużą skalę.

Razem z diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, ks. Marcinem Podżorskim pracujemy nad tematyką Bezsennej nocy 2019.

Propozycja księgarni “Warto” na czas pasyjny? Zobacz książkę o chrześcijańskiej praktyce postu.

Nasi partnerzy