1.5

Potrzebujemy stałej re-formacji, czyli odnowy, rozwoju, formowania na nowo naszych poglądów, postaw. Bóg pragnie zmieniać nas na kształt Chrystusa, poprzez swoje Słowo, poprzez swego Ducha. Ewangelia ma być dla nas największym skarbem; miłość i dobroć Boga, jego łaskawość mają łamać nasz egoizm, pobudzać nas do praktycznego działania na rzecz bliźnich.
Warto przypomnieć sobie o tym dzisiaj, w kolejną, 501 rocznicę Reformacji.

Czekamy na Was – młodych ciałem i młodych duchem – w kościele ewangelickim w Goleszowie, gdzie o godz. 20.30 wraz z Zespołem CME rozpoczniemy 10. Noc z Lutrem, tym razem pod hasłem “Dobra marka”.

Nasi partnerzy