1.5

Znów intensywny czas w Szkole Biblijnej. Studenci od rana słuchać będą wykładów ks. Bartosza Cieślara z Ksiąg Królewskich i Kronik, w sesji popołudniowej zgłębiać będą treść Listów Piotra wraz z diakon Aleksandrą Błahut-Kowalczyk, a w przerwie obiadowej napiszą test z Listu do Hebrajczyków.

Zespół CME przygotowuje się do występu podczas ProChrist 2019 w Bielsku-Białej.

Mamy siódmy zjazd Kursu Duszpasterskiego w Dzięgielowie. Uczestnicy kursu przede wszystkim pracują nad koncepcją duszpasterstwa i nad credo, czyli osobistym wyznaniem wiary.

Kolejny zjazd Kursu Duszpasterskiego odbywa się również w Warszawie.

Nasi partnerzy