1.5

Wczoraj rozpoczęliśmy stawianie namiotów w powstającym miasteczku ewangelizacyjnym w Dzięgielowie, które – mamy nadzieję – okaże się gościnne i bezpieczne, jak w poprzednich latach, a chętnych do jego odwiedzin nie zabraknie.

Kolejne “pospolite ruszenie” w budowie miasteczka ewangelizacyjnego będzie 23 czerwca. Prosimy o pomoc!

Podczas dzisiejszej liturgii czytamy fragment Listu do Koryntian czyli fragment zapisów burzliwej korespondencji Pawła z założonymi przez niego zborami w greckim mieście portowym Korynt – jak pisze ks. Grzegorz Olek na www.egzegeza.pl.

Nasi partnerzy