1.5

Kiedy będzie można usłyszeć ewangelistkę 69. Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie, jakie koncerty nas czekają; jak bogata będzie oferta seminaryjna – o tym wszystkich możesz przekonać się zaglądając do programu TED 2018 > prog.

Apostoł Paweł bardzo troszczył się o to, aby treść Ewangelii była rozpowszechniana – przypomina o tym wybrany na dziś fragment Pisma. Zobacz egzegezę Leszka Jańczuka na www.egzegeza.pl.

Jeśli ktoś chce spotkać się z naszą autorką, Lidią Czyż, jeszcze przed premierą jej piątej powieści może zarezerwować sobie czwartek, 24 maja i przybyć na godz. 18.00 do parafii ewangelicko-augsburskiej w Skoczowie.

Nasi partnerzy