1.5

Dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji, diak. Paweł Gumpert Obst, uczestniczy w konferencji dla księży diecezji cieszyńskiej, która od godz. 9.00 odbywa się w parafii ewangelicko-augsburskiej w Jaworzu.

Jutro – 12 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy. Z tej okazji zapraszamy do siedziby Grupy Pedagogów Ulicy UNO w Bytomiu na wieczór (od godz. 19.30) poświęcony pracy ulicznej z dziećmi i młodzieżą.

W naszym wydawnictwie nadal pracujemy nad debiutancką książką Ilony Hajewskiej z codziennymi rozważaniami autorki.

Do 31 maja przyjmujemy wnioski na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z funduszu “Daj dzieciom nadzieję”.

Nasi partnerzy