1.5

Pan wstał prawdziwie!

Możemy pozdrawiać się jak pierwsi chrześcijanie. Nic się nie zmieniło od tamtego poranka.

Jezus żyje! Zmartwychwstały Pan jest wśród nas! Natomiast wtedy zmieniło się wszystko! Przedtem były symptomy, że śmierć nie musi być końcem. Henoch i Eliasz nie zmarli, Bóg zabrał ich wprost do siebie. Jezus przywrócił do życia córkę Jaira i młodzieńca z Nain, Łazarza wskrzesił, choć był już czwarty dzień w grobie! Ale tak naprawdę wszystko zmieniło powstanie z martwych Jezusa Chrystusa. Syn Boży umarł, biorąc na siebie karę za nasz grzech i powstał z martwych do nowego życia. Śmierć już nie panuje, Chrystus ją pokonał.  Rozpoczęła się era nowego stworzenia.

Z całego serca życzymy Wam doświadczania życia w nowej rzeczywistości zwycięstwa nad śmiercią, pojednania z Bogiem, radosnej wolności w Jezusie Chrystusie!

Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania /2 List do Koryntian 5,17-18/

 

 

Nasi partnerzy