1.5

Dziś przeżywamy 2. niedzielę Pasji zwaną Reminiscere, czyli „wspomnij, [Panie]”. Hasłem niedzieli jest Rz 5,8 (z lekcji apostolskiej) o Bożej, uprzedzającej miłości do nas, grzeszników. Tekst kazalny koncentruje się jednak na Bożej nieodwzajemnionej miłości – pisze Jakub Slawik na www.egzegeza.pl.

Świecznik pasyjny może służyć głębszemu przeżywaniu czasu pasyjnego. Jest prostym i ładnym symbolem do wykorzystania zarówno w domu, jak i w kościele lub innych przestrzeniach. O swoim pomyśle w zakładce “Świecznik pasyjny” pisze TUTAJ jego autor.

Razem z nami zapraszaj innych na Bezsenną noc 2018, którą spędzimy w Ustroniu, od godz. 22.00.

Nasi partnerzy