1.5

Wszystkim Babciom, w dniu ich święta, przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia!

Wybrany na dzisiejszą niedzielę fragment Biblii to początek księgi Objawienia Jana, zwanej też Apokalipsą. Do napisania tej księgi zainspirowała autora wizja – przypomina Leszek Jańczuk na www.egzegeza.pl.

Jeśli możesz, dołącz do osób, które wspierają CME przekazując 1% przy rozliczaniu rocznego zeznania podatkowego. We wszystkich działaniach formacyjnych, szkoleniowych, ewangelizacyjnych, misyjnych, a także pomocowych i charytatywnych, pragniemy iść śladami Jezusa.

Nasi partnerzy