1.5

Obchodzimy święto zywane Pamiątką Umarłych. Dziś wspominani są wszyscy zmarli. Dzieje się tak podczas nabożeństw prowadzonych na cmentarzach. Świętym jest każdy człowiek deklarujący i wyznający wiarę w Jezusa Chrystusa, jako Zbawiciela. Święto to zachęca do porządkowania i odwiedzania grobów swoich bliskich oraz ich wspominania.

Ania Pinkas, nasza pielęgniarka w chrześcijańskim szpitalu w Asuanie, szkoli młode kobiety, które zostaną przyjęte do pracy w szpitalu, Ania prosi o modlitwę w intencji kandydatek oraz za nią, jako nauczycielkę.

Sześć spotkań przez sześć tygodni, przyjazna przestrzeń do przezwyciężenia smutku… Zapraszamy na spotkania Grup wsparcia dla osób po stracie. Pierwsze spotkanie w Gliwicach – 9 listopada, w Dzięgielowie – 14 listopada.

Nasi partnerzy