1.5

Rok 2020 w naszym Kościele będzie Rokiem Wolności Chrześcijańskiej. Zobacz plakat, zamów i promuj tę ideę razem z nami.

Grupa programowa TED spotkała się już dwukrotnie. Trwa kompletowanie tematów seminaryjnych. Głównym mówcą Spotkań ewangelizacyjnych 4–12 lipca o godz. 17.00 będzie Raphael Anzenberger.’

Czy pokój jest możliwy? – pod takim hasłem organizujemy Jesienną Konferencję dla Kobiet. Zapraszamy 16 listopada do Dzięgielowa.

Nasi partnerzy