1.5

Kalendarze małe i duże, dedykowane, z hasłami biblijnymi – to teraz temat numer jeden w naszym wydawnictwie.

Kim był Jeremiasz? Do kogo i po co pisał list? Odpowiedzi na te pytania usłyszą dzieci, które wezmą udział w szkółkach niedzielnych poprowadzonych według przygotowanego przez nas scenariusza. Konspekt i załącznik gotowe do pobrania.

W Świętochłowicach przygotowujemy salę do sobotniego Śniadania dla kobiet, na które serdecznie zapraszamy.

W niedzielę zapraszamy do Krakowa na spotkanie z redaktorkami “Codziennika kobiet” – diakonkami: Aleksandrą Błahut-Kowalczyk i Katarzyną Rudkowską. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.30 w diakonii parafialnej przy ul. Grodzkiej 62/3.

Nasi partnerzy