1.5

Dziś pilnie pracujemy m.in. na spotkaniu grupy programowej TED oraz w dziale ewangelizacyjnym nad szczegółowym programem rekolekcji pasyjnych.

Dla prowadzących szkółki niedzielne mamy już przygotowane konspekty zajęć z dziećmi na drugą i trzecią niedzielę pasyjną.

Zapraszamy na konferencję “Napełnieni. Czyli kilka słów o Duchu Świętym” w Skoczowie, 16 marca. Wykłady poprowadzi dr hab. Piotr Lorek, biblista i teolog ewangelicki. Wieczorny koncert uwielbienia wypełni zespół młodzieżowy “dlaTego”.

Nasi partnerzy