1.5

Pod hasłem “Pokój z widokiem” rozpoczynamy 70. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie. Tym razem spotkania ewangelizacyjne – codziennie o godz. 17.00 pod największym namiotem – poprowadzi pięciu mówców: Leszek Czyż, Piotr Gąsiorowski, Piotr Lorek, Leszek Mocha i Tomasz Pieczko.

Wykłady biblijne – od 1 do 6 lipca – poprowadzi Tim Hinrichs. W oparciu o starotestamentalne księgi Przypowieści (Przysłów), Kaznodziei (Koheleta) i Pieśń nad pieśniami odkryjemy istotę mądrości i miłości oraz przyczyny upadku jednego z najmądrzejszych i najbogatszych władców w dziejach świata.

Tydzień Ewangelizacyjny to także spotkania ewangelizacyjne dla młodych, dzieci starszych i młodszych, seminaria, grupy dyskusyjne, warsztaty, muzyka i śpiew. Dzisiejszy dzień, inaugurujący TED 2019, zakończy koncert Kraków Gospel Choir.

Szczegóły programu na: www.te.cme.org.pl

Transmisja spotkania ewangelizacyjnego o 17.00 on-line tu

Nasi partnerzy