Tydzień Ewangelizacyjny 2020

4-12 lipca, Dzięgielów

Witamy po raz 70!

Hasło 70. Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie – Pokój z widokiem – nawiązuje do słów Dawida:

Szukaj pokoju i dąż do niego (Psalm 34,15).

Już siedemdziesiąt lat szukamy pokoju. Z Chrystusem. On szeroko otwiera nam okno na świat. Na horyzoncie zwaśnione narody, wojny, terror, rosnące arsenały broni jądrowej, tony plastiku, wyrzucana żywność. I coraz mniej świeżego powietrza, czystej wody.

Dopiero siedemdziesiąt lat szukamy pokoju. Z Chrystusem. To niewiele, by dobrem zwyciężyć zło. Pamiętajmy – Jezus nie przywrócił wolności milionom niewolników, nie uzdrowił wszystkich chorych. Jednak po wiekach chrześcijanie doprowadzili do zniesienia niewolnictwa, a Duch Chrystusowy stale uzdrawia umysły i serca.

Dążmy do pokoju tam, gdzie możemy: w domu, rodzinie, szkole, pracy, w Kościele.

Wykorzystajmy dobrze podarowany nam 70. Tydzień. Odkryjmy na nowo, co daje nam pokój z Bogiem, z człowiekiem, z samym sobą.

Niech inspiracją będzie dla nas cały Psalm 34, w tym słowa Dawida:

Szukałem Pana i odpowiedział mi, i uchronił mnie od wszystkich obaw moich.

(…)

Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich.

Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan:

Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!

Komitet TE

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają organizację Tygodnia
i pracują na jego rzecz.