1.5

Zapraszamy na Warsztaty Umiejętności Duszpasterskich, które rozpoczną się już 6 lutego. Warto poszerzyć świadomość własnych reakcji, rozwinąć kompetencje komunikacyjne i uczyć się wchodzenia w relację z drugą osobą. Nabór kończymy 31 stycznia.

Nela i Zbigniew Kłapowie byli wykładowcami podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie, ale można ich także poznać jako autorów zbioru lekcji biblijnych dla dzieci w wieku szkolnym pt. „Zaszczytne i pospolite”.

Nasi streetworkerzy w Bytomiu zakończyli półkolonie zimowe dla swoich podopiecznych. Dzieci miały okazję m.in. uczestniczyć w turniejach gier planszowych, maratonach filmowych, kuligu, a w minioną sobotę w inscenizacji walk bitwy o Miechowice.

Nasi partnerzy