1.5

Jeśli w swoim otoczeniu dostrzegasz osobę, czy rodzinę, która doświadcza przemocy, przeczytaj informację o Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, projekcie realizowanym w ramach działań CME. Ważne jest, by reagować na krzywdę i nieść pomoc tym, którzy czują się bezradni. Możemy działać razem!

Wczoraj rozpoczęliśmy obóz dla dzieci “Z Przyjacielem”. Mamy pod swoją opieką ponad 30 dzieci prawie z całej Polski, którymi zajmują się animatorki CME — Danuta Ostruszka i Jolanta Janik oraz wolontariusze — Aneta Tyrna, Anna Minkus, Andrzej Kloske.

W parafiach ewangelickich w Radomiu, Koninie i Turku rozpoczynają się półkolonie z językiem angielskim, które są prowadzone dzięki wolontariuszom z USA i współpracy Centrum Misji i Ewangelizacji z Lutheran Church Missouri Synod.

Nasi partnerzy