1.5

Od dziś do soboty będziemy przypatrywać się różnym postaciom z Biblii, wraz z prof. Piotrem Lorkiem, który przygotował na tegoroczny Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie cykl wykładów „Każdy ma to coś. Biblijni naśladowcy Jezusa”. Po wykładach można podyskutować, zastanowić się wspólnie nad tym, czego możemy się nauczyć na przykładzie historii takich postaci jak Maria, Piotr, Judasz, Maria Magdalena, Paweł, Filemon, Onezym. Módlmy się o osobiste owoce tych wspólnych rozważań!

Spotkanie z Anną Pinkas czyli z pielęgniarką, pracującą w chrześcijańskim szpitalu w Egipcie to jedna z pięciu propozycji w dzisiejszym bloku seminariów.

W plenerowej księgarni “Warto” (ale wygodnie pod namiotem!) dziś spotkanie z red. ks. Emilem Gajdaczem oraz siostrami diakonisami, aby przybliżyć wartość książki “Powołane” z życiorysami, świadectwami i historią służby sióstr diakonis z Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer w Dzięgielowie. Wczoraj w księgarni odbyła się pierwsza publiczna prezentacja “Taty!” – najnowszej powieści Lidii Czyż.

Dziś także, na TED, rozpoczynają się cykle praktycznych warsztatów artystycznych, ale nie tylko, dla dzieci oraz młodzieży i dorosłych.

Co działo się pierwszego dnia w miasteczku ewangelizacyjnym w Dzięgielowie? Zobacz TU.

Nasi partnerzy