Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów, 1‒9 lipca 2017

Seminaria

2 lipca, niedziela, w godz. 15.15-16.30

Pouczę cię
Czy jestem na właśćiwej drodze? Seminarium skierowane do osób, które mają wątpliwości co do słuszności obranego kierunku w życiu. Prowadzi Barbara Szczuka.

Wybieleni
Czy przesłanie Ewangelii daje szansę na bycie „białymi”?
Prowadzi Lidia Żur.

Bramy do raju
Marcin Luter w 1545 roku napisał: „Wtedy dopiero poczułem się całkowicie odrodzony, jak gdybym przez szeroko otwarte bramy wstąpił do samego raju”. Co było reformacyjnym rajem?
Prowadzą: ks. Grzegorz Olek, dr Jerzy Sojka.

Fundamentalne prawdy
Studium biblijne i dyskusja.
Prowadzi Aleksander Macha.

Zapomniane imię Boga
Biblijne imiona Boga ukazują naturę Jego osoby i Jego działań wobec jednostki, Izraela i narodów. Rozważymy znaczenie jednego z nich. Jeśli jesteś ciekawy które – przyjdź na seminarium!
Prowadzi Anna Białęcka-Pluta.

3 lipca, poniedziałek, w godz. 15.15-16.30

Mali o Wielkim śpiewają
Warsztaty skierowane do rodziców i nauczycieli. Wspólny śpiew i garść pomysłów na to, w jaki sposób można wykorzystać płytę „Mali o Wielkim śpiewają”.
Prowadzi Gabriela Piecha.

Życie nad Nilem
Bez egzotyki, po prostu o życiu. Spotkanie z pielegniarką pracującą w egipskim szpitalu.
Prowadzi Anna Pinkas.

PPP czyli papierowy papież protestantów
Niektórzy mówią, że protestanci zamienili papieża w Rzymie na jego papierową wersję – Biblię. Czy, jak i na ile?
Prowadzą: ks. Grzegorz Olek, dr Jerzy Sojka.

Fundamentalne prawdy
Studium biblijne i dyskusja.
Prowadzi Aleksander Macha.

Co mówi Pismo na temat naszego stosunku do Izraela
Czego Bóg oczekuje od chrześcijan względem Narodu Wybranego? Jaka jest nasza odpowiedzialność wobec niego?
Prowadzi Gustaw Muszkiet.

4 lipca, wtorek, w godz. 15.15-16.30

Jaka jesteś?
Kochająca, sprzątająca, leniuchująca, leżąca, pachnąca, pracująca, malująca, żyjąca pełną piersią, czyli jaka?
Prowadzi Monika Cieślar.

Z dzieckiem i Biblią
Rodzicom często wydaje się, że nie mają dużego wpływu na wychowanie swoich dzieci, jednak praktyka i doświadczenie wskazują, że
oddziaływanie domu rodzinnego jest silniejsze niż cokolwiek innego. Co zrobić, aby nasze dziecko było szczęśliwe? W czasie tego seminarium poznasz wiele praktycznych pomysłów wynikających z mojego doświadczenia jako matki i nauczyciela.
Prowadzi Iwona Honus.

Utopić starego Adama
Woda ma zarówno potencjał niszczący, jak i dający życie. Sam człowiek przez całe życie potrzebuje wody, bo bez niej nie przeżyje. Jezus wielokrotnie nawiązywał do symboliki wody. Jaki to ma związek z reformacyjną nauką o chrzcie?
Prowadzą: ks. Grzegorz Olek, dr Jerzy Sojka.

Fundamentalne prawdy
Studium biblijne i dyskusja.
Prowadzi Aleksander Macha.

Przymierza Boga z Izraelem i Kościołem cz. 1
Realne wypełnienie mniejszych i większych proroctw biblijnych potwierdza wiarygodność Biblii. Będziemy omawiać różne proroctwa mesjańskie i odkrywać na nowo miłość Boga do Izraela i do Kościoła.
Prowadzi Jurek Schulz.

5 lipca, środa, w godz. 15.15-16.30

Aby pokochały Boże Słowo
Pomysły, które mogą zachęcić dziecko do korzystania z Biblii oraz kilka prostych metod studiowania Słowa Bożego z najmłodszymi.
Prowadzi Lidia Króliczek.

Dla pijących i jedzących
„Chleb zbawienia”, „pokarm nieśmiertelności”, „ciało Pana”, „pokarm, który umacnia nowego człowieka” – jak Słowo objaśnia reformacyjne pojmowanie Wieczerzy Pańskiej?
Prowadzą: ks. Grzegorz Olek, dr Jerzy Sojka.

Fundamentalne prawdy
Studium biblijne i dyskusja.
Prowadzi Aleksander Macha.

Przymierza Boga z Izraelem i Kościołem cz. 2
Realne wypełnienie mniejszych i większych proroctw biblijnych potwierdza wiarygodność Biblii. Będziemy omawiać różne proroctwa mesjańskie i odkrywać na nowo miłość Boga do Izraela i do Kościoła.
Prowadzi Jurek Schulz.

6 lipca, czwartek, w godz. 15.15-16.30

Czy ślub coś zmienia?
Ślub – przeżytek czy wartość? Instytucja czy źródło siły? Jaka jest moja postawa?
Prowadzi ks. Piotr Sztwiertnia.

Reformacja a tłumaczenie Biblii!
Do czasów Reformacji Biblia bądź jej fragmenty były dostępne w około 35 językach. W roku 1516 Erazm z Rotterdamu wydał w Bazylei Nowy
Testament po grecku. W słowie wstępnym wyraził życzenie, aby Słowo Boże było tłumaczone na wszystkie języki świata. Jednym z pierwszych, który zaczął realizować to życzenie, był Marcin Luter. W XIX wieku rozpoczęły się działania misyjne na rzecz przybliżania Słowa Bożego wszystkim narodom świata. Co jeszcze zostało do zrobienia, aby wszyscy ludzie mieli dostęp do Słowa Bożego w swoim języku?
Prowadzi Jerzy Marcol.

Trzciny nadłamanej nie dołamie
Wojna w Syrii udowodniła, że pomimo tego, iż żyjemy w czasach tzw. humanizmu i rozwoju, człowiek w swej naturze jest obarczony grzechem. Kierowany nim jest skłonny do okrucieństw na niewyobrażalną skalę. Myśląc o Syrii, wielu z nas mogłoby pomyśleć, że Boga tam nie ma, lecz to nieprawda. Bóg tam jest i działa przez Kościół, choć obdarty ze swojej wielkości i splendoru. Zbawia muzułmanów, działając w niezwykły i suwerenny sposób. O tym, jaką pracę dzisiaj wykonuje Bóg w Syrii i na Bliskim Wschodzie, opowie gość z Aleppo.
Prowadzi George Dakkak.

Władza, pieniądze i seks
Te trzy do dzisiaj podobno rządzą światem. Jaki pomysł na nie miała Reformacja?
Prowadzą: ks. Grzegorz Olek, dr Jerzy Sojka.

Ekumenia
Ruch ekumeniczny powstał na polach misyjnych, tymczasem wielu chrześcijan podchodzi do niego z dystansem. Jedni traktują go jako spełnienie Bożej woli, choćby słów modlitwy Jezusa do Ojca: „Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy” (J 17,22), drudzy jako „zwiedzenie”. Seminarium o historii, biblijnych podstawach, szansach i zagrożeniach ruchu ekumenicznego.
Prowadzi ks. Grzegorz Giemza.

Przymierza Boga z Izraelem i Kościołem cz. 3
Realne wypełnienie mniejszych i większych proroctw biblijnych potwierdza wiarygodność Biblii. Będziemy omawiać różne proroctwa mesjańskie i odkrywać na nowo miłość Boga do Izraela i do Kościoła.
Prowadzi Jurek Schulz.

7 lipca, piątek, w godz. 15.15-16.30

Poczucie winy
Dlaczego poczucie winy jest tak bardzo niszczące dla nas i naszych bliskich? Jak uwolnić się od jego ciężaru? Tu poznasz zasady komunikacji wolnej od poczucia winy i spróbujesz przyjrzeć się relacji sumienia i poczucia winy.
Prowadzi Alina Lorek.

Czy wrócić do życia zawodowego?
Wspólnie zastanowimy się nad pytaniami: Rodzina czy praca zawodowa? Czy można funkcjonować dobrze w obu tych dziedzinach? Co to znaczy tworzyć dom? Czy warto być dzielną? Jak poradzić sobie z oczekiwaniami rynku pracy przy jednoczesnym tworzeniu rodziny i prawdziwego domu? Czy urlop wychowawczy jest przywilejem tylko dla wybranych? Seminarium także dla mężczyzn, ponieważ niezależnie od podjętej decyzji, najważniejsze jest wzajemne zrozumienie i współpraca między mężem i żoną.
Prowadzą: Lila CieślarDorota Fober.

Wyciaganie belki
Chrześcijanin jest z jednej strony święty – odkupiony przez Chrystusa, a z drugiej ciągle grzeszny – potrzebujący przebaczenia. Jest
wezwany do składania świadectwa i opowiadania się za prawdą, a z drugiej strony do „wejrzenia” w siebie. Seminarium o reflektowaniu swojego życia, zachowania i postępowania.
Prowadzi ks. Grzegorz Giemza.

Chrześcijanin szuka partnera
Czy w wieku 18–19 lat koniecznie muszę szukać partnera? Czym się kierować i czy ważne są nasze wyobrażenia co do życia z drugą osobą np. za 10 lat?
Prowadzi ks. Bogdan Wawrzeczko.

Mroczny M.
Postacie superbohaterów często otacza się legendami, a ich mroczne strony ukrywa. Hans Holbein malował Marcina Lutra jako „germańskiego Herkulesa”. Jakie towarzyszą mu mity, gdzie są mroczne strony jego spuścizny?
Prowadzą: ks. Grzegorz Olek, dr Jerzy Sojka.

Obietnica ziemi w przymierzu Boga z Izraelem
Kiedy tylko Abraham wkroczył do obiecanej krainy, ukazał mu się Bóg i powiedział: „Ziemię tę dam potomstwu twemu” (1 Mż 12,7). Tożsamość Abrahama i jego potomków została nierozerwalnie złączona z tym krajem. Szczególna więź narodu żydowskiego z ziemią obiecaną odgrywa kluczową rolę w wypełnianiu się biblijnych proroctw dotyczących Izraela.
Prowadzi Emanuel Machnicki.

8 lipca, sobota, w godz. 15.15-16.30

Na wojennej ścieżce
Jako rodzice chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami w wychowywaniu dzieci, które narażone sa na różne zagrożenia. Powiemy o tym, jak Bóg nas prowadzi i uczy jako niedoskonałych rodziców.
Prowadzą Gabriela i Adam Piechowie.

Wśród ludzi w drodze
Fala uchodźców napływająca do Europy to… wielkie zagrożenie dla nas czy też nowe, otwarte pole misyjne? Doświadczeniami z wyjazdów z pomocą humanitarną i w celach misyjnych podzieli się kilka osób. Dowiecie się z pierwszej ręki, kim są ludzie, którzy do nas przychodzą, w jakich warunkach żyją i jak im możemy pomóc. Zobaczycie zdjęcia i usłyszycie świadectwa z miejsc, gdzie zwykły ludzki uśmiech i zainteresowanie, kawałek herbatnika, kubek z gorącą herbatą czy też stare spodnie, kurtka lub buty mają wielką wartość.
Prowadzą: ks. Marcin Pilch, Ilona Machandrová, Štěpán Marosz, Michał Oczkowski i Maciej Oczkowski.

Co zrobić z tym życiem?
Poszukujesz odpowiedzi na pytania: Jakie studia wybrać? Jaką podjąć pracę lub czy ją zmienić? Jakie jest moje powołanie i co powinienem/powinnam robić w życiu? Czy korzystna jest postawa wszystko albo nic? Na seminarium nie dostaniesz prostej
odpowiedzi na te pytania, ale może znajdziesz wskazówki do szukania ścieżki, która poprowadzi cię do odpowiedzi na nie i podobne do nich, a może nawet i dalej, do szukania poczucia sensu życia i spełnienia…
Prowadzi ks. Grzegorz Giemza.

Pani swojego czasu
Seminarium dla kobiet, które ciągle mają coś do zrobienia, ale ich doba ma tylko 24 godziny i nie wiedzą, na czym się skupić, uważają, że nie mają czasu, by realizować swoje marzenia, chcą uniknąć poczucia, że stoją w miejscu, a czas ucieka im między palcami, chcą zobaczyć, w jaki sposób zarządzanie sobą w czasie może polepszyć jakość ich codziennego życia.
Prowadzi Elżbieta Danel-Firla.

Gdy pytanie brzęknie w skrzyni
Gdy pytanie brzęknie w skrzyni… spróbujemy na nie odpowiedzieć. Zapraszamy do zadawania pytań – skrzynka w biurze TE.
Prowadzą: ks. Grzegorz Olek, dr Jerzy Sojka.

Jedno stado, jedna owczarnia, jeden dom cz. 1
Jak Jakub może stać się Izraelem?
Prowadzi Kazimierz Barczuk.

9 lipca, niedziela, w godz. 15.15-16.30

Oczarowani czy rozczarowani
Wchodzisz w małżeństwo z radością i różnymi oczekiwaniami. Wnosisz w związek swoje walizki. To, co z nich wyciągasz, zaskakuje i współmałżonka, i ciebie. Co robić, by te odkrycia nie zaszkodziły twojemu małżeństwu i nie doprowadziły do poważnego kryzysu?
Prowadzą Nela i Zbyszek Kłapowie.

Ciało obce – implanty
Postęp współczesnej medycyny pozwala wykorzystywać coraz więcej sztucznych implantów dla poprawy funkcjonowania ludzkiego organizmu. Jakie są możliwości współczesnej implantologii? Czy są granice stosowania implantów oraz jakie zagrożenia mogą wynikać z postępu tej dziedziny medycyny?
Prowadzi lek. med. Adrian Kotas.

O dawaniu
Czy i jak mamy gromadzić majątek? Dlaczego Bóg nam błogosławi? Co jest jedynym antidotum na materializm? Za czym „idzie nasze serce”?  O radości związanej z dawaniem.
Prowadzi Adam Wałach.

Wielebny, przewielebny
Reformacyjne: wolność, równość i braterstwo w wierze wywołały kościelną rewolucję. Jednocześnie to nieprawda, że zniesiono
uprzywilejowany urząd kapłanów. Jak to ze sobą połączyć?
Prowadzą: ks. Grzegorz Olek, dr Jerzy Sojka.

Jedno stado, jedna owczarnia, jeden dom cz. 1
Jak Jakub może stać się Izraelem?
Prowadzi Kazimierz Barczuk.