1.5

Powiedział do nich Szymon Piotr: Idę łowić ryby. Rzekli mu: Pójdziemy i my z tobą.
Ewangelia Jana 21, 3

Uczniowie Jezusa byli bardzo różni. Spierali się ze sobą, rywalizowali, jednak czasem potrafili się wspierać, pomagać sobie, działać wspólnie. Najlepiej im się wiodło, gdy odnajdywali Jezusa, a właściwie – gdy Jezus ich odnajdywał, na nowo jednoczył, umacniał, tak jak zdarzyło się to nad jeziorem Genezaret, gdy Zmartwychwstały wypełnił ich sieci – raz jeszcze! – mnóstwem ryb.
Podobnie jest z nami. Jesteśmy bardzo różni, nieraz nie potrafimy się porozumieć, do głosu dochodzą ambicje, urazy, chcemy wykazać, że to my mamy rację, że jesteśmy ważniejsi, mądrzejsi, pobożniejsi niż inni. Jednak Jezus i dziś ma moc, żeby nas jednoczyć, zmieniać, prowadzić jako rodzinę, wspólnotę, zbór, Kościół.

Od poniedziałku do soboty będziemy przypatrywać się różnym postaciom z kart Biblii, wraz z prof. Piotrem Lorkiem, który przygotował na TE cykl wykładów „Każdy ma to coś. Biblijni naśladowcy Jezusa”. Po wykładach będzie okazja podyskutować, zastanowić się wspólnie nad tym, czego możemy się nauczyć na przykładzie historii takich postaci jak Maria, Piotr, Judasz, Maria Magdalena, Paweł, Filemon, Onezym.

Módlmy się, by te biblijne studia pomogły nam odkryć swoje słabe i mocne strony, odnaleźć to coś, co nas wyróżnia, określa, byśmy mogli stale się uczyć, jak podążać za Mistrzem. I… nie porównujmy się, nie rywalizujmy, nie krytykujmy się wzajemnie. Równajmy do Jezusa. Idźmy za naszym Zbawcą.

A Piotr widząc go (Jana), rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Rzekł mu Jezus: A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną!
Ewangelia Jana 21, 21-22

Nasi partnerzy