1.5

Po dwóch miesiącach przygotowań streetworkerzy rozpoczęli pracę z dziećmi z trzech dzielnic Bytomia – Bobrka, Karbia i Rozbarku w ramach projektu unijnego. Zajęcia będą cztery razy w tygodniu.

Animatorzy CME, studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i wolontariusze rozpoczęli prowadzenie rekolekcji pasyjnych dla dzieci. Od 1 do 3 marca są w Ustroniu.

Kończymy przygotowania do rekolekcji pasyjnych dla młodzieży. Temat przewodni w tym roku to “Boski chirurg”. Fartuch lekarski, skalpel, sztuczna krew… kompletujemy niezbędne rekwizyty.

O godz. 20.00 w Fundacji “Uskrzydlij dzieciaki” w Chorzowie Roman Fenger rozpoczyna Spotkanie biblijne.

Nasi partnerzy