Corocznie przygotowujemy program rekolekcji pasyjnych dla dzieci i młodzieży, który – na zaproszenie zainteresowanych parafii – prowadzą pracownicy i wolontariusze CME oraz studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Tematy przewodnie rekolekcji pasyjnych 2017 przygotowanych przez Centrum Misji i Ewangelizacji to:

 

Dodatkowe informacje

Przykładowe cykle i tematy dla dzieci ze szkół podstawowych

Oto przykładowe cykle i tematy, zrealizowane w poprzednich latach.
Cykl: Słowo Boże w codziennym życiu
Rekolekcje w oparciu o przypowieść o czworakiej roli
Chrystus może zmienić bierność w zaangażowanie
Chrystus może zmienić strach w odwagę
Apostoł Szymon Piotr
Chrystus może zmienić strach w odwagę
Chrystus może zmienić pożądanie w poświęcenie
Zacheusz

Cykl: Bóg, ja i ty. O miłości, która zmienia
Rekolekcje w oparciu o fragment z 1 Listu św. Jana 4,7-21
Bóg mnie kocha
Dwóch zagubionych synów
Moja miłość do Boga
Getsemane
Miłość do bliźniego
Dobry Samarytanin

Cykl: Kto jest najważniejszy?
Rekolekcje na podstawie trzech przypowieści: „Przyjaciel o północy”, „Bogaty głupiec” oraz „Wielka wieczerza”,
Nie chce mi się
Nie dam nikomu
Nie mam czasu

Cykl: Cechy chrześcijańskie – cierpliwość i wytrwałość
Niecierpliwy
Wzór
Doskonały

Przykładowe tematy dla młodzieży

Rok 2016
Głównym tematem było biblijne hasło roku „Jak matka pociesza syna, tak Ja będę was pocieszał” Księga Izajasza 66,13 (wg Biblii Warszawskiej).
Na program składały się rebusy, kalambury, „Bajka o zasmuconym smutku”, piosenka Mate.O  „Przyjaciela mam”, historia życia Hioba przedstawiona za pomocą filmu poklatkowego i inscenizacji opowieści za pomocą klocków lego. Tematem rozmów były imiona Boga i młodych ludzi uczestniczących w zajęciach.
Rekolekcje zakończyły się stwierdzeniem:
Chrześcijaństwo nie obiecuje łatwego życia. Wskazuje na krzyż i  zmartwychwstanie Jezusa jako źródło nadziei. Strapionym mówi: „Nie jesteś sam, Bóg jest towarzyszem twojej samotności. On się o ciebie zatroszczy”.

Rok 2015
Hasło przewodnie rekolekcji:  Historia pewnej relacji.
Podczas spotkań młodzież zastanawiała się między innymi nad tym: jakie osoby miały pozytywny wpływ na ich życie, jak często spotykają się ze śmiercią (w mediach, grach, książkach), czy szczęście to relacje, z kogo składa się Kościół?

Rok 2014
Hasło przewodnie rekolekcji: Opowiadam o…
Tematyka rozważań:
Kim jest Jezus?
Bóg stworzył świat, ale czy stworzył Ciebie?
Ludzie upadli, zgrzeszyli. Ty też?
Jezus jest zbawicielem wszystkich ludzi. Ale czy jest Twoim zbawicielem?

Główne założenia zajęć

Nasze program rekolekcyjne mają charakter interaktywny i angażujący uczestników.  Zajęcia składają się z jednego, dwóch albo trzech spotkań trwających od 1 do 2 godzin. Spotkania przygotowane są m.in. dla trzech grup wiekowych:

1.       Dzieci ze szkoły podstawowej z klas I-III
2.       Dzieci ze szkoły podstawowej z klas IV-VI
3.       Gimnazjaliście i licealiści


Nasi partnerzy