1.5

Od kilku tygodni nasi streetworkerzy działają w kolejnej dzielnicy Bytomia – Śródmieściu. Teraz poszukują tu różnych miejsc do współpracy oraz okazji do bliższego poznania podopiecznych. Dziś mają spotkanie w środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej Arka Noego.

Robimy listę zakupów artykułów potrzebnych na Chrześcijański Obóz Technologiczny i kontaktujemy się z osobami prowadzącymi warsztaty na CHOT.

Przygotowujemy materiały z hasłami biblijnymi dla naszej księgarni “Warto”.

Jutro rozpoczyna się Ekumeniczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Módlmy się nie tylko o pojednanie i zjednoczenie chrześcijan, ale o jedność całej ludzkiej rodziny.

Nasi partnerzy