Nowa odsłona kursu homiletyczno-liturgicznego

Kurs homiletyczno-liturgiczny przygotowuje do prowadzenia spotkań i studiów biblijnych, rozważań biblijnych i nabożeństw lektorskich. Zaliczenie kursu jest wymagane, aby przystąpić do egzaminu dopuszczającego do służby ewangelisty w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Kurs bywa nazywany trzecim rokiem Szkoły Biblijnej, ponieważ jest, w pewnym sensie, kontynuacją dwuletniego kursu biblijnego – wyposaża w umiejętności dzielenia się przesłaniem ksiąg biblijnych z innymi ludźmi.
W ciągu roku szkolnego, w ramach kursu homiletyczno-liturgicznego, zaplanowanych jest 17 zjazdów w soboty (10 zjazdów w godz. 8.00–12.30 i 7 zjazdów w godz. 8.00–18.00). Nauka trwa rok, obejmuje 120 godzin lekcyjnych (po 45 min) i wymaga udziału w różnorodnych praktykach obejmujących 80 pełnych godzin (do 31 października 2018).

Egzamin na ewangelistę

Kurs przygotowuje kandydatów na ewangelistów w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP do pracy ewangelisty w różnych obszarach działalności Kościoła. Egzamin na ewangelistę przeprowadzany jest przez odpowiednią komisję kościelną, po zakończeniu kursu.

 

Dodatkowe informacje

Program kursu

Duchowość ewangelicka 
Modlitwa i muzyka, Lektura Biblii, Wiara i Słowo, Powołanie i służba, Chrzest i Wieczerza Pańska, Lektura ważnych tekstów.

Homiletyka i liturgika
Dykcja i emisja głosu, Kultura języka, Homiletyka – teoria, Homiletyka – dobre praktyki (spotkania z 7 znanymi mówcami), Homiletyka – ćwiczenia, Rok kościelny, Nabożeństwo.

Prowadzenie rozmów i dyskusji
Elementy duszpasterstwa, prowadzenie dyskusji.

Historia Kościoła i dogmatyka
Historia ewangelicyzmu w RP w zarysie (1918-2018), Symbolika (zwł. Rz-K i KZ), Ewangelicka dogmatyka w zarysie.

Praktyki
Rekolekcje, opieka mentora, obserwowanie i prowadzenie godzin biblijnych, pomoc przy nabożeństwach, prowadzenie rozważań biblijnych, prowadzenie nabożeństw dla dzieci, uczestnictwo w spotkaniach ewangelistów, prowadzenie nabożeństw lektorskich, warsztat pracy ewangelisty, przygotowanie do egzaminu na ewangelistę.

 

Warunki przyjęcia

• Ukończenie Szkoły Biblijnej Centrum Misji i Ewangelizacji lub bycie w trakcie egzaminów końcowych

• Wstępna rozmowa kwalifikacyjna (terminy: 30 września i 7 października)

• Dostarczenie do sekretariatu następujących dokumentów:

– wypełnionego podania o przyjęcie (formularz do pobrania ze strony www.szkola.cme.org.pl)

– życiorysu

– opinii proboszcza parafii

– rekomendacji osoby polecającej

– dyplomu ukończenia Szkoły Biblijnej lub zaświadczenia o zdawaniu egzaminów końcowych

Terminy, opłata i kontakt

Terminy zjazdów:

8.10 (5 godz.); 28.10 (10 godz.);

4.11 (5 godz.); 25.11 (10 godz.);

2.12 (5 godz.); 16.12 (5 godz.);

20.01 (10 godz.); 27.01 (5 godz.);

10.02 (5 godz.); 17.02 (10 godz.);

10.03 (5 godz.); 17.03 (5 godz.);

14.04 (10 godz.); 28.04 (10 godz.);

12.05 (10 godz.); 26.05 (5 godz.);

16.06 (5 godz.).

Opłata:
900 zł za rok, płatne w trzech ratach: 300 zł do 31 października, 300 zł do 31 stycznia, 300 zł do 30 kwietnia. W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, koordynacja i ewaluacja praktyk, poczęstunek w przerwach i obiady w trakcie dłuższych zjazdów.

Kontakt:
e-mail: szkola@cme.org.pl
tel. 33 8529 781


Nasi partnerzy