Kurs homiletyczno-liturgiczny przygotowuje do prowadzenia spotkań biblijnych, studiów biblijnych, rozmyślań i nabożeństw lektorskich, a także przygotowuje do egzaminu dopuszczającego do służby ewangelisty w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP.
W ciągu roku szkolnego zorganizowanych jest 18 zjazdów w soboty w godz. 8.00–14.00. Nauka trwa rok i obejmuje 90 godzin lekcyjnych (po 45 min.) oraz indywidualne praktyki.

 

 

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia

• Ukończenie Szkoły Biblijnej Centrum Misji i Ewangelizacji lub bycie w trakcie egzaminów końcowych

• Wstępna rozmowa kwalifikacyjna (terminy w tym samym czasie co Rozmowa wstępna do Szkoły Biblijnej)

• Dostarczenie do sekretariatu następujących dokumentów:

– wypełnionego podania o przyjęcie (formularz do pobrania ze strony www.szkola.cme.org.pl)

– życiorysu

– opinii proboszcza parafii

– rekomendacji osoby polecającej

– dyplomu ukończenia Szkoły Biblijnej lub zaświadczenia o zdawaniu egzaminów końcowych

Opłata i kontakt

Opłata:
525 zł za rok, płatne w trzech ratach: 175 zł do 31 października, 175 zł do 31 stycznia, 175 zł do 30 kwietnia. W cenę wliczone są materiały szkoleniowe oraz posiłki.

Kontakt:
e-mail: cme@cme.org.pl
tel. 33 8529 781


Nasi partnerzy