1.5

Bardzo szeroko otwieramy dziś drzwi naszej Szkoły Biblijnej w oczekiwaniu na gości, czyli wszystkich szkołą zainteresowanych. Odpowiemy na każde pytanie, abyś mogła/mógł przekonać się, że ta szkoła jest także dla Ciebie!

Zaangażowanie w wolontariat na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie to duża odpowiedzialność, ale także możliwość sprawdzenia się w różnych sytuacjach. Spróbujesz?

Zorganizuj transmisję lub przyjedź ze zorganizowaną grupą na ProChrist do Bielska-Białej – my zapraszamy Ciebie, Ty zapraszaj innych, korzystając z materiałów promocyjnych.

Nasi partnerzy