1.5

Śpiew, nauka wybranego wersetu, a przede wszystkim możliwość obejrzenia spektaklu Teatru “Eden” to nasza propozycja na rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży.

Ks. Tymoteusz Bujok, zastępca dyrektora CME ds. ewangelizacji uczestniczy w diecezjalnej konferencji księży w Cieszynie.

Prowadzących szkółki  niedzielne zachęcamy do wykorzystania konspektu na pierwszą niedzielę po Epifanii.

Nasi partnerzy