1.5

Nasz Dział Ewangelizacyjny ma dziś pierwsze spotkanie w nowym roku. Ustalamy zadania na najbliższy tydzień i sprawdzamy na jakim etapie są nasze projekty.

Przygotowujemy noworoczne spotkanie dla wolontariuszy i pracowników Centrum Misji i Ewangelizacji, które odbędzie się 12 stycznia.

Drukujemy nowe materiały reklamowe dla księgarni “Warto”, którymi otwieramy kolejny rok pracy  – już 11! – naszego Wydawnictwa Warto.

W tym roku proponujemy parafiom nową formę rekolekcji pasyjnych dla dzieci i młodzieży. Szczegóły TUTAJ.

Nasi partnerzy