1.5

Przed dwoma laty o Reformacji było głośno, bo minęło 500 lat jej trwania. Podkreślaliśmy, że świętujemy nie pięćsetlecie, a pięćset lat reformowania, jako procesu stałego, niezbędnego odnawiania Kościoła. Dziś mamy za sobą kolejne dwa lata. Istotą pozostaje osobista przemiana, zaangażowanie, aktywne uczestniczenie w rozwijaniu tego, co dobre. Warto przypomnieć sobie słowa apostoła Pawła: „A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” /Rz 12,2/. Odnowa duchowa prowadzi do przemian w życiu osobistym i wspólnotowym, do twórczego poszukiwania rozwiązań w zakresie moralności, gospodarki, kultury. A fundament pozostaje niezmienny. To żywa więź z Jezusem, Zbawicielem. Wszystko inne wynika z niej. My w Chrystusie, a Chrystus w nas – to zmienia wszystko.

A my o godz. 20.30 rozpoczynamy w kościele Świętej Trójcy w Skoczowie jedyną taką noc w roku. I będzie to noc bezpieczna…

Nasi partnerzy