1.5

Od 1 do 3 kwietnia prowadzimy ekumeniczne rekolekcje pasyjne dla dzieci ze szkół podstawowych w Cisownicy i Dzięgielowie. Program rozpoczyna się od spektaklu teatru EDEN, który jest podstawą do rozwinięcia tematów ewangelizacyjnych.

Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami – to wiersz przewodni szkółki na 5. niedzielę pasyjną. Zachęcamy do skorzystania z konspektu.

Jutro o 17.00 rozpoczyna się pierwsze spotkanie w ramach Warsztatów Umiejętności Duszpasterskich.

 

Nasi partnerzy