1.5

W dużym namiocie w naszym miasteczku ewangelizacyjnym zaczynamy instalować sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy. Więcej o naszych usługach w tym zakresie znajdziesz na www.audio.cme.org.pl.

O godz. 16.00 zaczyna się, również w dużym namiocie, pierwsza próba Zespołu CME na scenie Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie 2018.

W budynku “Cisza Syjonu” w Bytomiu-Miechowicach o godz. 10.00 Grupa Pedagogów Ulicy UNO zaczyna premierową prezentację aplikacji mobilnej, której jest współautorem.

Nasi partnerzy