1.5

Konsystorz powołał nowy skład Rady Centrum Misji i Ewangelizacji. Rozpocznie ona działalność 1 maja br.  W skład Rady weszli (w porządku alfabetycznym): Daniel Anweiler, Jan Macura, bp Marian Niemiec, ks. Marcin Podżorski i bp Jerzy Samiec. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybierze swojego przewodniczącego i sekretarza.

20 dni pozostało do rozliczenia rocznego zeznania podatkowego. Bardzo prosimy o przekazanie 1% na Centrum Misji i Ewangelizacji. Jak wykorzystujemy pieniądze? Zobacz TU.

Pracujemy nad scenariuszami kolejnych szkółek niedzielnych oraz nad programem przedpołudniowych spotkań dla dzieci podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie.

W Wydawnictwie Warto jesteśmy zaangażowani w opracowanie raportu rocznego dla Polskiej Rady Ekumenicznej.

Nasi partnerzy