1.5

Komentarz do wybranego na dziś fragmentu Listu do Koryntian na www.egzegeza.pl – poświęconego kwestii Bożego działania wśród ludzi – przygotował ks. Grzegorz Olek. W podsumowaniu autor pisze m.in.: 1 niedziela po Epifanii odnosi przesłanie omawianego fragmentu do Święta Chrztu Pańskiego, co wyraźnie odnosi się do przesłania Pawła, podkreślającego znaczenie godności przypisanej wierzącym przez Boże działanie w Jezusie Chrystusie, a nie na podstawie ich cech, wartości czy osiągnięć.

Wraz z początkiem nowego roku zakończyliśmy akcję „Biblia w rok“.

Modlitwa, wolontariat, darowizna, 1%… – dołącz do osób wspierających Centrum Misji i Ewangelizacji!

Nasi partnerzy