1.5

Nie przechodzimy obojętnie obok dzieci, które potrzebują wsparcia. Od wielu lat w Bytomiu działają nasi pedagodzy ulicy, którzy pracują z dziećmi wymagającymi pomocy. Zawiązują się dobre relacje, przyjaźnie, coś zmienia się na lepsze. Pedagodzy pracują codziennie i muszą mieć dostęp do współczesnych narzędzi pracy – laptopów. Ogłaszamy zbiórkę finansową. Wiadomo, że to wsparcie przekłada się na jakość pracy z dziećmi. Prosimy o pomoc!

Dobrze jest naładować akumulatory wśród fajnych ludzi – 4 czerwca, w niedzielę organizujemy kwartalny zjazd absolwentów i byłych studentów Szkoły Biblijnej. Zarezerwuj sobie czas na miłe spotkanie.

Chcemy odremontować i odnowić infrastrukturę siedziby Centrum Misji i Ewangelizacji. Z myślą o słowach z Psalmu 127,1: „Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują” kontynuujemy akcję “Reformacja – Renowacja”.

Nasi partnerzy