1.5

Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Módlmy się i my!

Wczoraj w naszym Centrum spotkali się uczestnicy Szkoły Biblijnej oraz bracia ewangeliści. Następny zjazd Szkoły i spotkanie ewangelistów – 1 lutego.

Jesteśmy powołani, by żyć i być cudownie radośni. Stasi Eldredge w książce “Radość wbrew przeciwnościom” pokazuje jak przyjąć postawę świętego sprzeciwu, który ani nie wypiera, ani nie uśmierza bólu, lecz ośmiela się żyć z ufną i niezachwianą nadzieją.

Nasi partnerzy