1.5

Dziś bardzo pracowity dzień studentów naszej Szkoły Biblijnej. W czasie porannej sesji wysłuchają wykładów ks. Bartosza Cieślara z Ksiąg Samuela, w przerwie obiadowej napiszą test z Ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza, a po południu zgłębiać będą, wraz z prof. Piotrem Lorkiem treść Listów do Tesaloniczan.

Po południu w naszym Centrum spotkają się też bracia ewangeliści. Wspólnie przygotują się do prowadzenia kolejnych godzin biblijnych.

Zespół CME spotyka się dziś na próbie. W wykonaniu grupy będzie można usłyszeć jeden z koncertów zaplanowanych w programie ProChrist 2019.

Nasi partnerzy