1.5

Zbieramy pieniądze na pomoc uchodźcom z Pobe Mengao w Burkina Faso. To ludzie, których wspieramy już od 2007 roku. Wpłaty prosimy kierować na konto CME: 66 8113 0007 2001 0003 9909 0002 z dopiskiem: Burkina Faso Uchodźcy.

W Dzięgielowie mamy 6. zjazd Kursu Duszpasterskiego. Uczestnicy dalej mierzą się z dynamiką refleksji przedstawianych do rozmów. Niektórzy zadebiutują prezentacją swojej koncepcji duszpasterstwa lub swojego credo, czyli osobistego wyznania wiary.

O godz. 18.00 w kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie rozpocznie się Międzypokoleniowy Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy w imieniu parafii. Zobacz plakat >> plak

Nasi partnerzy