Zajęcia prowadzi Urszula Broda – nauczyciel akademicki, superwizor, doradca psychologiczno-pastoralny, coach. (Aby zoptymalizować pracę na kursie osobom, które zgłosiły się, zostanie zaproponowane  indywidualne spotkanie z prowadzącą, aby sprecyzować potrzeby i oczekiwania uczestnika.)

Terminy spotkań

  • 13 – 14 października (grafik A)
  • 10 – 11 listopada (grafik B)
  • 8 – 9 grudnia (A)
  • 5 – 6 stycznia (B)
  • 26 – 27 stycznia (A)
  • 16 – 17 lutego (B)
  • 23 – 24 marca (A)
  • 4 – 5 maja (B)
  • 8 – 9 czerwca (B)

Grafik godzinowy A:
Sobota ( 7 godzin):
• 13.00 – 13.45 – start
• 14.00 – 15.30 – sesja 1
• 16.00 – 17.30 – sesja 2
• 18.00 – 19.30 – sesja 3
Niedziela (9 godzin):
• 9.00 – 10.30 – sesja 4
• 11.00 – 12.30 – sesja 5
• 12.30 – 14.00 – przerwa obiadowa
• 14.00 – 15.30 – sesja 6
• 16.00 – 17.30 – sesja 7
• 17.45 – 18.30 – podsumowanie

Grafik godzinowy B:
Sobota (9 godzin):
• 9.00 – 9.45 – start
• 10.00 – 11.30 – sesja 1
• 12.00 – 13.30 – sesja 2
• 13.30 – 15.00 – przerwa obiadowa
• 15.00 – 16.30 – sesja 3
• 17.00 – 18.30 – sesja 4
Niedziela (7 godzin):
• 9.00 – 10.30 – sesja 5
• 11.00 – 12.30 – sesja 6
• 12.30 – 14.00 – przerwa obiadowa
• 14.00- 15.30 – sesja 7
15.45 – 16.30 – podsumowanie

Zgłoszenia i koszt
Zgłoszenia >> formularz << prosimy przesłać do 30 września br. na adres mailowy cme@cme.org.pl lub na adres pocztowy: CME, ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów.
Koszt całego kursu wynosi 2 400 zł.
Zgłoszenie jest ważne tylko z wpłatą zaliczki w wysokości  400 zł na konto organizatora, CME:
ING Bank Śląski oddział Cieszyn  81 1050 1083 1000 0022 8838 0138 z dopiskiem  KD Dzięgielów 2018-2019 –  przedpłata. Pozostałe  2 000 zł wnoszone jest jednorazowo przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość  opłaty za kurs w ratach (w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt).

Organizator
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Partnerzy
Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce


Nasi partnerzy