1.5

Miłość istniała zawsze i nigdy się nie skończy. Ten, który powołał nas do życia i uzdolnił do kochania jest wieczną, twórczą Miłością. Módlmy się!

Nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci co się źle mają – oto wiersz przewodni najbliższej szkółki niedzielnej według naszego scenariusza.

W Wydawnictwie Warto opracowujemy nowe legitymacje i wizytówki dla naszych pedagogów ulicy pracujących w nowym projekcie na Górnym Śląsku.

Nasi partnerzy