1.5

W województwie śląskim rozpoczęły się ferie zimowe, a nasi bytomscy streetworkerzy rozpoczęli półkolonie zimowe dla czterech grup dzieci, które prowadzą. Dziś w programie turniej gier planszowych, seans filmowy, a przede wszystkim zajęcia integracyjne.

Zachęcamy podatników, którzy do końca stycznia muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe do wsparcia 1% CME. Działamy w lokalnych środowiskach, w których trzeba zadbać o podstawowe potrzeby socjalne, ale również organizujemy duże wydarzenia ewangelizacyjne dla wszystkich pokoleń.

Dziś odbędzie się spotkanie robocze nad nową koncepcją informacyjną naszego Centrum.

Nasi partnerzy