1.5

Możesz wpłacić pieniądze na konto funduszu “Daj dzieciom nadzieję”.

Bank Spółdzielczy w Cieszynie
66 8113 0007 2001 0003 9909 0002
tytułem: “Darowizna – daj dzieciom nadzieję”
adresat: Centrum Misji i Ewangelizacji
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów

Możesz przekazać CME 1% podatku:
KRS Centrum Misji i Ewangelizacji: 0000225011
z dopiskiem: “Cel szczegółowy – Fundusz “Daj dzieciom nadzieję”

Twoje wsparcie finansowe traktujemy bardzo odpowiedzialnie. Podziałem środków, tak aby trafiły one do najbardziej potrzebujących, zajmuje się komisja powołana (w 2007 r.) przez Rada Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Komisję tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w obszarze edukacyjnym i bankowym, związane z CME: Alina Rakowska, Helena Gajdacz i Magdalena Sarapata.


Nasi partnerzy