1.5

Zdobywaj mądrość i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu!  /Prz 4,7/
Wędrujemy jak tamci, drogą długą i trudną. Pragniemy być mędrcami. Nieważne, ilu nas jest, jak mamy na imię. Nie jesteśmy królami, pragniemy odnaleźć Króla. Wiemy, że wszystko pochodzi od Niego, także mądrość. Objawiona jest w Słowie Bożym, ucieleśniona w Chrystusie. Kto pragnie być prawdziwie mądrym, musi wzrastać w poznaniu Słowa. Aby wzrastać w ukochaniu Jezusa. Mądrość, którą On daje, owocuje dobrocią i miłością. To nasza droga.
Nabywaj mądrości, ceń ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. Włoży nam wdzięczny wieniec na głowę, obdarzy zaszczytną koroną /Prz 4,8-9/.

 

Nasi partnerzy