1.5

Dziś mija termin przyjmowania zgłoszeń na Kurs Duszpasterski w Dzięgielowie. Zajęcia poprowadzi Urszula Broda – nauczyciel akademicki, superwizor, doradca psychologiczno-pastoralny, coach.

W wyniku rozmów wstępnych przyjęliśmy do Szkoły Biblijnej 10 osób. Inauguracja nowego roku szkolnego nastąpi w niedzielę, 7 października. Łącznie z osobami kontynuującymi naukę na drugim roku, w naszej szkole uczyć się będzie 20 studentów.

Lektura nie tylko na niedzielę! Księga Jozuego od kilkunastu lat stanowi główny przedmiot studiów ks. prof. Stanisława Wypycha. Teraz możemy zapoznać się z “Nowym komentarzem biblijnym Księgi Jozuego”, która ma ogromne znaczenie także dla zrozumienia orędzia Nowego Testamentu. Wyjaśnienia wybitnego znawcy tej natchnionej Księgi pozwalają odnaleźć w niej orędzie o zbawczej obecności Boga wśród ludu przymierza.

Nasi partnerzy