1.5

Przypominamy o możliwości dofinansowania wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. Osoby zainteresowane muszą złożyć wniosek do 5 stycznia.

Jutro ostatni dzień starego roku, nowy rozpoczniemy w Kościele pod hasłem Troski o stworzenie. Przeczytaj tekst i korzystaj z przygotowanych materiałów graficznych zamieszczonych pod nim.

Głównym hasłem biblijnym w 2019 roku w naszym Kościele są słowa „Szukaj pokoju i dąż do niego” zaczerpnięte z Psalmu 34. Plakaty promujące cytat są dostępne w księgarni “Warto”.

 

Nasi partnerzy