1.5

Powtórne narodziny

Śpiewamy Bóg się rodzi, a żyjemy tak, jakby Boga nie było. Czy Jezus musi urodzić się po raz drugi? W pewnym sensie tak, zgodnie z myślą wieszcza Adama: „Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie”.
Kiedy Chrystus „rodzi się we mnie”? Gdy poprzez wiarę przyjmuję Go jako Zbawiciela, przyznając, że potrzebuję ratunku, przemiany, zbawienia. Wiara, połączona ze skruchą i złożeniem zaufania w Chrystusie sprawia, że rodzę się na nowo, w sensie duchowym. Tak naprawdę więc, to ja muszę się powtórnie narodzić.
Apostoł Jan podkreśla: Tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego. Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga  [J 1,12-13].

Nasi partnerzy