1.5

Żyć zgodnie z przykazaniami i naśladować Jezusa – to główne tematy szkółki na najbliższą niedzielę. Zachęcamy do korzystania z naszych materiałów.

Nasza animatorka, Katarzyna Wesner-Macura uczestniczy w spotkaniu z biskupem Kościoła Jerzym Samcem, które odbywa się w Warszawie. Wraz z diecezjalnymi duszpasterzami młodzieży rozmawia o planach pracy z młodzieżą w bieżącym roku.

W Wydawnictwie Warto pracujemy nad korektą książki “Luteranie i prawosławni w dialogu” ks. dr. Romana Prackiego.

O godz. 17.00 w parafii ewangelickiej w Chorzowie Roman Fenger poprowadzi nabożeństwo pasyjne i wygłosi kazanie.

Nasi partnerzy